0,5 dohodnine

POVABILO K NAMENITVI DELA DOHODNINE

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine (za leto 2013 so to praviloma vsi, katerih letni dohodki presegajo znesek splošne olajšave – 3.228,45 EUR).

Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem oz. proračunih lokalnih skupnosti, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.

Zato vas Srečališče, društvo za psihoterapijo in skupinsko delo, v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe, vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer »Sofinanciranje projekta Organizacija in izvedba psihosocialne podpore dolgotrajno bolnim v celjski regiji ter brezplačno psihosocialno svetovanje«

V okviru prvega namena je v celjski regiji na voljo storitev, ki je do sedaj še ni bilo. Namenjena je predsvem onkološkim bolnikom, dolgotrajno bolnim otrokom, dolgotrajno bolnim mladim ter njihovim svojcem. Projekt se izvaja v sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje, Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in Fakulteto za družinske študije v Oslu. Projekt bo potekal do konca leta 2015 v prostorih SB Celje in prostorih društva Srečališče v centru mesta Celje v obliki terapevtskih skupin, individualnih razgovorov za bolnike in svojce, predavanj in izobraževanj za zaposlene in prostovoljce. Vaše donacije nam bodo omogočile nadaljevanje najpomembnejših aktivnosti projekta tudi po prenehanju norveškega sofinanciranja.

Brezplačno psihosocialno svetovanje s strani psihoterapevtov v društvu je namenjeno ljudem, ki so se znašli v psihološki ter socialni stiski in sami ne najdejo poti iz nje. Posameznik ali družina lahko pride na nekaj svetovalnih srečanj za osvetlitev situacije in skupnega ustvarjanja plana za naslednje korake na poti iz začaranega kroga.

Višina sredstev, ki jih želimo zbrati na ta način je 5.000 evrov.

 

Comments are closed