Projektno delo

Dokler smo zdravi, imamo veliko problemov, ko zbolimo, imamo enega velikega. Poleg kakovostne zdravstvene oskrbe na počutje bolnika in njegovo voljo do okrevanja najbolj vpliva kvaliteta odnosov, saj smo ljudje socialna bitja.
Spoznanja o tem, kako pomembno je, da lahko izražamo čustva in mnenja v okolju, kjer nas slišijo, razumejo in sprejmejo, so bila motiv za prijavo društva Srečališče na razpis Norveškega finančnega mehanizma s projektom Organizacija in izvedba psihosocialne oskrbe dolgotrajno bolnih in njihovih svojcev v celjski regiji. Naš projekt so finančno podprli in s tem omogočili izvajanje programa brezplačno za vse uporabnike do konca leta 2015.
Sodelovanje s projektnimi partnerji Splošno bolnišnico Celje ter Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in Fakulteto za družinske študije iz Osla je dajalo projektu velik potencial v smislu doseganja ciljnih skupin ter strokovne učinkovitosti. Globalni namen projekta je namreč ustvariti novo socialno pravico za dolgotrajno bolne in njihove družine – lokalno psihosocialno oskrbo.
Psihosocialna podpora navedenim skupinam se je izvajala delno v prostorih SB Celje, delno v prostorih društva Srečališče na Vodnikovi 13 v Celju in v Ljubljani.
V letu 2016 poteka del dejavnost; skupinska podpora tudi s pomočjo Ministrstva za zdravje, naprej v Celju in Ljubljani. O možnosti vključitve lahko izveste več na 031 512 285.
Srečanja delujejo razbremenilno, saj se na njih ne predajamo pogovorom o križih in težavah, temveč usmerjamo energijo v ustvarjanje novih poti in načinov za kakovostno življenje. Udeleženci pridobijo predvsem nov pogled na svojo zdravstveno in/ali družinsko situacijo ter nov elan za nov teden. Moč skupine se že od pradavnine uporablja za opolnomočenje posameznika, in tudi naše so namenjene temu.
S tovrstnimi projekti želimo prispevati h kakovosti življenja ljudi in družin, ki so zaradi bolezni ter njenih posledic postali ranljivi. Za ta namen združujemo moči nevladnih organizacij, regionalnih zdravstvenih ustanov, ki lahko obveščajo uporabnike, izobraževalnih ustanov v Sloveniji in na Norveškem, kjer imajo strokovnjaki dobre izkušnje s tovrstnim delom ter uporabljamo znanja psihološke, socialne ter psihoterapevtske stroke, ki smo si jih pridobili do sedaj.

Comments are closed